Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Các hoạt động tình nguyện
Thông báo tập huấn sinh viên tham gia Chương trình "Sinh viên tập làm Cố vấn học tập năm học 2011 - 2012"
Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên thông báo kế hoạch tập huấn sinh viên tham gia Chương trình "Sinh viên tập làm Cố vấn học tập năm học 2011 - 2012" như sau:

        Nhằm đánh giá việc thực hiện chương trình Sinh viên tập làm cố vấn học tập (SVTLCVHT) Học kỳ 1 năm học 2011 – 2012, Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên thông báo đến các sinh viên thời gian tổ chức Tập huấn sinh viên đăng ký tham gia Chương trình SVTLCVHT học kỳ 1 năm học 2011 - 2012, cụ thể như sau:

        Đối tượng:

+        Sinh viên đã tham gia chương trình “Sinh viên tập làm Cố vấn học tập năm học 2010 – 2011”. (Danh sách đính kèm)

+        Sinh viên đăng ký tham gia chương trình “Sinh viên tập làm Cố vấn học tập năm học 2011 – 2012”. (Danh sách đính kèm)

        Thời gian: 9g30, Thứ Tư, ngày 30/11/2011.

        Địa điểm: Hội trường 602, Lầu 6, 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3.

        Nội dung:

+        Đánh giá tổng kết quá trình thực hiện chương trình năm học 2010 – 2011.

+        Đóng góp ý kiến, đề xuất các hoạt động trong năm học 2011 – 2012.

        Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách tham gia để nắm bắt thông tin về chương trình.

TIN VẮN