Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Thông báo
Thông báo V/v thay đổi thời gian tổ chức Chương trình “Nhân vật và Sự kiện” - chủ đề “Vận dụng kiến thức kinh tế vào công tác quản lý kinh tế-xã hội tại địa phương” – Khách mời: Ông Lê Minh Hoan – UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Phòng Công tác sinh viên thông báo V/v thay đổi thời gian tổ chức Chương trình “Nhân vật và Sự kiện” - chủ đề “Vận dụng kiến thức kinh tế vào công tác quản lý kinh tế-xã hội tại địa phương” – Khách mời: Ông Lê Minh Hoan – UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Công văn số: 64/CTSV ngày 17/03/2017

Căn cứ theo thông báo số 45/CTSV ngày 06/03/2017 về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và sự kiện”, với chủ đề “Vận dụng kiến thức kinh tế vào công tác quản lý kinh tế-xã hội tại địa phương” – Khách mời: Ông Lê Minh Hoan – UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Do khách mời có công tác đột xuất nên chương trình sẽ được dời lại tổ chức như sau:

-         Thời gian: 8g00 ngày 26/03/2017 (chủ nhật) (thay vì ngày 25/03/2017)

-         Địa điểm: hội trường (lầu 2) – cơ sở Hồ Hảo Hớn, địa chỉ: 35 – 37 Hồ hảo Hớn, Quận 1.

Phòng Công tác Sinh viên kính đề nghị các khoa thông tin đến sinh viên biết sự thay đổi này và đăng ký tham dự.

Rất mong các khoa và các bạn sinh viên đăng ký tham dự thông cảm.

Trân trọng.


TIN VẮN