Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Chủ tịch WB: Không thể quay lại chế độ bản vị vàng

Ngày 25/1/2011, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), Robert B. Zoellick khẳng định thế giới không thể quay lại chế độ tiền tệ bản vị vàng, bất chấp những bất ổn tài chính tiền tệ hiện nay do hậu quả của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Ông Zoellick cho rằng, hiện nay trên thế giới có thể có những căng thẳng về chính sách tiền tệ giữa các quốc gia. Nhưng các vấn đề về tiền tệ không thể thay đổi xu hướng chung là tái cân bằng các nhu cầu toàn cầu và tạo ra những cơ hội mới để phát triển.

Trên thực tế, vàng luôn được coi là tài sản tiền tệ thay thế vì người giữ các đồng tiền bản tệ ở tất cả các nước thường lo ngại triển vọng không ổn định của các đồng tiền này. Giải pháp cho lo ngại này đối với các nền kinh tế lớn là thúc đẩy các chính sách tăng trưởng kinh tế bền vững dựa trên cải tổ cơ cấu, buôn bán tự do và đồng tiền mạnh.

Tuy nhiên, định hướng này không đồng nghĩa với chế độ bản vị vàng hoặc quay trở lại chế độ này hay hệ thống Bretton Woods (tồn tại từ năm 1944 đến 1971, trong đó, áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái cố định được xây dựng quanh đồng USD gắn với vàng).

Các nền kinh tế lớn trên thế giới cần tiến tới chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt và các chính sách tiền tệ tự chủ. Việc phát triển nền kinh tế quốc tế đa cực  có tác dụng thúc đẩy sự xuất hiện các đồng tiền dự trữ quốc tế khác nhau, trong đó mặc dù đồng USD vẫn giữ vai trò chi phối nhưng không còn vị trí độc tôn.

Khi đó, hệ thống tiền tệ quốc tế cần các tiêu chuẩn tiền tệ và vai trò kinh tế mạnh mẽ hơn, trong đó Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đóng vai trò trọng tài, còn vàng có thể trở thành công cụ truyền tin chứ không phải công cụ hành động để đánh giá lòng tin của các thị trường về các chính sách căn bản về tiền tệ và tăng trưởng.

Chủ tịch WB lưu ý rằng việc phấn đấu tăng trưởng bền vững, trong đó tái cân bằng nhu cầu trong nước, đẩy mạnh buôn bán giữa các nước trong giai đoạn phục hồi kinh tế hiện nay có thể làm dịu các căng thẳng tiền tệ quốc tế và tạo ra cơ hội cùng phát triển.