Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Những kết quả hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong năm 2010
Năm 2010, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đã đạt được nhiều kết quả trong việc triển khai chính sách bảo hiểm tiền gửi, bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và góp phần tích cực vào sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống ngân hàng, tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu năm 2011.

Trước hết, trong năm 2010, DIV tiếp tục thử nghiệm mô hình cảnh báo rủi ro đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, góp phần giảm thiểu rủi ro đối với quỹ Bảo hiểm tiền gửi, làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo về mô hình cảnh báo sớm tại Việt Nam. Cụ thể, năm 2010, DIV đã thực hiện giám sát đối với 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và kiểm tra tại chỗ gần 300 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

 

Tính đến 31/12/2010, tổng lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của DIV đã đầu tư là 6.599 tỷ đồng, tăng 34,56% so với cùng kì năm trước. Tổng lãi thu được từ hoạt động đầu tư vốn đạt 670 tỷ đồng, tăng 81% so với tổng số lãi thu được trong năm 2009. DIV thường xuyên theo dõi những biến động trên thị trường tài chính tiền tệ để đầu tư nguồn vốn đảm bảo hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn; đồng thời thực hiện cơ cấu lại các khoản vốn đầu tư kịp thời, xây dựng các phương án đầu tư phù hợp với các quy định về quản lý và sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi của DIV; theo dõi sát sao và thu hồi đầy đủ gốc và lãi của các khoản vốn đầu tư đến hạn, nhằm nâng cao thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn và góp phần nâng cao năng lực tài chính của DIV. Năm 2010, DIV đã cấp mới, cấp đổi, cấp lại, cấp bổ sung 1.215 Chứng nhận Bảo hiểm tiền gửi, tăng 402 chứng nhận so với năm 2009. Đặc biệt, DIV đã hướng dẫn các tổ chức tín dụng mới thành lập về các quy định bảo hiểm tiền gửi, qua đó nâng cao nhận thức của các tổ chức này và công chúng nói chung về quyền lợi của người gửi tiền, minh bạch hóa chính sách bảo hiểm tiền gửi theo thông lệ quốc tế.

 

Đặc biệt, năm 2010,  Bộ nguyên tắc cơ bản về bảo hiểm tiền gửi do Hiệp hội Bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI) và Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng phối hợp xây dựng đã được chính thức thông qua, đánh dấu bước tiến quan trọng của cộng đồng Bảo hiểm tiền gửi quốc tế. DIV cũng đã kịp thời giới thiệu nội dung cơ bản của 18 nguyên tắc tới các Bộ, ban ngành liên quan và toàn thể các đơn vị trong hệ thống DIV. Bộ 18 nguyên tắc xây dựng hệ thống Bảo hiểm tiền gửi hiệu quả là tài liệu tổng kết lý luận và thực tiễn xuyên suốt quá trình phát triển hệ thống Bảo hiểm tiền gửi thế giới với những thông lệ quốc tế tiên tiến, hướng tới bảo vệ tốt nhất người gửi tiền và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, DIV cũng tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ IADI, đồng thời thắt chặt các hoạt động hợp tác quốc tế với các tổ chức Bảo hiểm tiền gửi tại Hàn Quốc, Đài Loan, Canada, Nhật Bản và tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Trung ương Sri Lanka; Ngân hàng Phát triển Châu Á…

 

Về việc hiện đại hóa hệ thống, trong năm 2010, DIV đã triển khai những công việc cụ thể liên quan đến gói thầu tư vấn DT#1 trong khuôn khổ dự án Hiện đại hóa NHNN, Trung tâm thông tin tín dụng và DIV đã được triển khai từ năm 2009 do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Việc triển khai thành công gói thầu tư vấn quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc định hình mô hình phát triển tổ chức DIV trong nhiều năm tới.

 

Một trong những hoạt động được DIV chú trọng quan tâm trong năm 2010 là công tác thông tin tuyên truyền. Công tác này đã và đang được DIV hoàn thiện theo hướng bài bản, chuyên nghiệp, có định hướng chiến lược rõ ràng, tăng cường sự tương tác với công chúng. Đặc biệt, trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động đến hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam, công tác thông tin tuyên truyền đã góp phần quan trọng vào việc duy trì niềm tin của người gửi tiền, không để xảy ra tình trạng hoảng loạn, rút tiền hàng loạt khỏi hệ thống ngân hàng.