Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Phòng 702 - Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh,

  35-37 Hồ Hảo Hớn, P.Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Email: tcns@ou.edu.vn

Điện thoại: 028 3920 7635

Website: http://www.ou.edu.vn/tcns/Pages/default.aspx