Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhân sự

I. LÃNH ĐẠO:

TT

Họ tên – Chức vụ

01

Tống Hào Kiệt

Phụ trách Phòng

Thạc sĩ

Email: kiet.th@ou.edu.vn

P.116 – 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM

02

Dương Diễm Châu

Phó Trưởng phòng

Thạc sĩ

Email:  chau.dd@ou.edu.vn

P.116 – 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM

 

II. BỘ PHẬN VĂN PHÒNG:

TT

Họ tên – Chức danh

Công việc trực tiếp quản lý và thực hiện

01

Đoàn Thị Mỹ Hằng

Chuyên viên

Cử nhân

Email:  hang.dtm@ou.edu.vn

    myhangviolet@yahoo.com

P.116 – 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM

- Chế độ chính sách, tiền lương và bảo hiểm cho viên chức trường

- Đảm bảo chất lượng

- Chấm công

02

Phan Ngọc Thanh Ngân

Chuyên viên

Thạc sĩ

Email:  ngan.pnt@ou.edu.vn

P.116 – 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM

- Hợp đồng lao động

- Tuyển dụng

- Quyết định

03

Hồ Huỳnh Khánh Ngọc

Chuyên viên

Cử nhân

Email:  ngoc.hhk@ou.edu.vn

P.116 – 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM

- Văn thư, lưu trữ của Phòng

- Đào tạo – bồi dưỡng

- Giấy đi đường

 04

Dương Thanh Sang

Chuyên viên

Cử nhân

Email:  sang.dt@ou.edu.vn

P.116 – 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM

- Thông tin và hồ sơ viên chức

- Thi đua – khen thưởng

- Tổng hợp, báo cáo