Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Thông báo; Nghiên cứu khoa học Giảng viên; Tin tức
Hồ sơ các ứng viên Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2019

Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng thông báo đến toàn thể quý giảng viên, CBVC thông tin về các ứng viên Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở 2019. Dưới đây là hồ sơ đăng ký của các ứng viên:
Trân trọng.