Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Nghiên cứu khoa học Giảng viên; Thông báo; Tin tức
Hướng dẫn xây dựng chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019

Kính chào Quý Thầy/Cô các đơn vị và các Anh/Chị Trợ lý Khoa,

Phòng Hợp tác - Quản lý khoa học trân trọng chuyển tiếp đến Quý đơn vị Hướng dẫn xây dựng chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019:

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường gửi đến các đơn vị Công văn số 4535/BGDĐT-KHCNMT ngày 02/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019. 
Các đơn vị xây dựng đề xuất chương trình theo Mẫu 1 và tổng hợp đề xuất theo Mẫu 2 được gửi kèm theo. Thời hạn gửi đề xuất: Trước 17h00 ngày 20/10/2018.

Công văn và các Mẫu xin vui lòng xem file đính kèm.