Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Nghiên cứu khoa học Giảng viên; Thông tin hội thảo
Thông báo mở lớp tập huấn sử dụng phương pháp Delphi
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng thông báo đến toàn thể quý giảng viên, CBVC thông báo mở lớp tập huấn sử dụng phương pháp Delphi trong nghiên cứu khoa học giáo dục do Tạp chí Giáo dục tổ chức.
Mọi thông tin chi tiết quý thầy cô xin vui lòng đọc tại đây.