Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Nghiên cứu khoa học Giảng viên; Thông tin hội thảo
Thư mời tập huấn tại Đại học Hoa Sen
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng thông báo đến toàn thể quý giảng viên, CBVC thư mời đến dự buổi tập huấn "Viết và công bố khoa học trên tạp chí Quốc tế" tại trường Đại học Hoa Sen.
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây.