Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LIÊN KẾT WEBSITE
Nghiên cứu khoa học Giảng viên; Thông báo
Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020 - Đợt 1

Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học xin thông báo đến toàn thể CC-VC-NLĐ về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 – đợt 1 trong tháng 3 năm 2020. Quý thầy, cô có nhu cầu thực hiện đề tài xin gửi Hồ sơ đăng ký đề tài cấp cơ sở  trước 16 giờ ngày 31/3/2020 (Thứ ba).

Cách trình bày Hồ sơ: Trình bày bằng tiếng Viêt (trừ tên đề tài có thể là tiếng Anh). Định mức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành tháng 8/2018 – trang 63,64.

          Biểu mẫu và Hình thức nhận Hồ sơ: Nộp trực tuyến tại http://nckh.ou.edu.vn.  Biểu mẫu xin lấy tại hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến (Hướng dẫn đính kèm).