Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giới thiệu

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Trung Tâm Nghiên Cu Phát Trin được chính thc thành lp vào ngày 01/06/2011 theo quyết định s 289/ QĐ ĐHM vi tên gi tin thân là Trung tâm Nghiên cu Kinh tế Xã hi Vit Nam. Chc năng chính ca Trung tâm trong nhng ngày đầu thành lp là nghiên cu, tư vn, đào to ngn hn và cung cp thông tin v các vn đề phát sinh trong các lĩnh vc kinh tế và xã hi ca Vit Nam. Mt năm sau đó, Trung tâm chính thc đổi tên thành Trung tâm Nghiên cu phát trin theo quyết định s 293/QĐ ĐHM ngày 20/04/2012. Vi tên gi mi, lĩnh vc nghiên cu Trung tâm được m rng sang nhiu lĩnh vc khác nhau thay vì ch gii hn nhng vn đề kinh tế xã hi.

Trãi qua hơn 3 năm phát trin, Trung tâm tự hào là đã mang lại nhiều hoạt động và sản phẩm có tính chất phục vụ cộng đồng mạnh mẽ. Trong đó phi k đến nhiu sn phm hc thut ln lượt được ra đời như tạp chí“ABC nhng vn đề kinh tế thi đại”, “sách tham kho chuyên đề, “bn tin kinh tế. Ngoài ra, nhiu hot động hc thut và thông tin khoa hc khác cũng được thc hin như “seminar trao đổi hc thut”, Chương trình “Phổ biến kiến thức Kinh tế-Xã hội-Môi trường qua phim ảnh” và các ấn phẩm trong chương trình “Tìm hiu kinh tế Vit Nam qua các ch s”. Tất cả sản phẩm của các hoạt động này đều đăng trên website trung tâm và phục vụ cộng đồng với tinh thần phi lợi nhuận. 

Đôi ngũ cán b Trung tâm vn đang n lc không ngng nhm xây dng Trung tâm thành một địa chỉ đáng tin cậy không chỉ trong hoạt động nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên cao học mà còn trong công tác chia sẽ thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội mà cộng đồng và thế giới đang quan tâm. 

NHÂN SỰ TẠI TRUNG TÂM 

 

ThS. LÊ KHOA NGUYÊN

Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển

Điện Thoại: 39 301 090

Email: nguyen.lk@ou.edu.vn

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Đổi mới, sáng tạo.                                             

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TS. CAO XUÂN DUNG

Chuyên viên nghiên cứu

Điện Thoại: 0902429926

Email: cao.xdung@gmail.com

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Ngoại thương, nghèo, bất bình đẳng, chính sách nông nghiệp, môi trường.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

PGS. TS. LÊ BẢO LÂM

Cố vấn Trung tâm Nghiên cứu Phát triển

Điện Thoại: 39 301 090

Email: lam.lb@ou.edu.vn

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản lý giáo dục
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TS. VŨ VIỆT HẰNG

Phụ trách ngành Quản trị Nhân lực khoa QTKD; Cộng tác viên; Phụ trách "Chương trình tìm hiểu Kinh tế Việt Nam qua các chỉ số"

Điện Thoại: 0908 283 231

Email: hang.vu@oude.edu.vn

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Kinh tế Vi mô, Quản trị nguồn nhân lực, Hành vi tổ chức.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGS. LÊ BẢO LÂM

Cố vấn Trung tâm Nghiên cứu Phát triển

Điện Thoại: 39 301 090

Email: lam.lb@ou.edu.vn

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Kinh tế Vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản lý giáo dục

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TS. LÊ HỒ PHONG LINH

Phó Giám Đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, Phụ trách các công việc chung, Định hướng các công việc của trung tâm

Điện Thoại: 0121 480 7976

Email: linh.lhp@ou.edu.vn

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Kinh tế phát triển

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ThS. LÝ NGỌC LINH

Cộng tác viên Trung tâm Nghiên cứu Phát triển

Điện Thoại: 0938 106 799

Email: linh.ln@ou.edu.vn

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Kinh tế phát triển, Phát triển bền vững          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ThS. LƯƠNG DUY QUANG

Chuyên viên nghiên cứu                                                                               

Điện Thoại: 0986 689 255

Email: quang.ld@ou.edu.vn; quang_0013000@yahoo.com

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Kinh tế vĩ mô, Phát triển bền vững, tài chính 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Nhà Nghiên Cứu. ĐINH KIM PHÚC

Chuyên viên nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Phát triển

Điện Thoại: 0903 327 034

Email: phuckimdinh@yahoo.com

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Quan hệ quốc tế ở Đông Nam Á, An ninh khu vực Đông Nam Á, Biển Đông và hải đảo Việt Nam.          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ThS. LƯƠNG DUY QUANG

Chuyên viên nghiên cứu, Phụ trách hoạt động seminar học thuật

Điện Thoại: 0986 689 255

Email: quang.luong@oude.edu.vn, quang_0013000@yahoo.com

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Kinh tế vĩ mô, Phát triển Bền vững, Khủng hoảng Ngân hàng 

 
 

ThS. LƯƠNG DUY QUANG

Chuyên viên nghiên cứu, Phụ trách hoạt động seminar học thuật

Điện Thoại: 0986 689 255

Email: quang.luong@oude.edu.vn, quang_0013000@yahoo.com

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Kinh tế vĩ mô, Phát triển Bền vững, Khủng hoảng Ngân hàng 

 
Trích dẫn
 • Thomas A. Edison
  "Tôi chưa từng thất bại, tôi chỉ tìm thấy 10 000 lần không thành công"
 • Adam Smith
  "Khoa học là liều thuốc giải vô cùng hữu hiệu cho sự nhiệt tình và mê tính"
 • Thomas A. Edison
  “Tôi sẽ không đầu tư vào những thứ không thể bán bởi lẽ doanh thu là minh chứng cho sự thỏa dụng, và sự thỏa dụng là chìa khóa để thành công”
 • Thomas A. Edison
  "Thiên tài là 1 % đam mê và 99% là rèn luyện"
 • Victor Hugo
  "Một địa ngục thông minh còn hơn là một thiên đường ngu ngốc"