Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương trình đào tạo

*Lưu ý: 

- Hệ đại học chính quy bao gồm 4 hình thức đào tạo: hình thức tập trung 4 năm, hình thức văn bằng 2 và hình thức liên thông hoàn chỉnh kiến thức

- Sinh viên các khóa từ 2018 trở về trước cần học trả nợ, học bổ sung, học môn thay thế của khóa 2019 trở về sau tham khảo danh mục môn học tương đương của khóa 2019

- Chuẩn đầu ra năng lực ngôn ngữ ngành Ngôn ngữ anh (Quy đổi theo các chứng chỉ quốc tế): Bấm vào đây


A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2021, 2022

Danh mục môn học tương đương

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH: Chương trình đào tạo

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐCChương trình đào tạo

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬTChương trình đào tạo 

III. NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐCChương trình đào tạo  


B. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019, 2020:

Danh mục môn học tương đương cho cả 3 ngành.

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH:  Chương trình đào tạo

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐCChương trình đào tạo

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT Chương trình đào tạo 


C. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2016, 2017, 2018:

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

1. Chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh

2. Chuyên ngành Giảng dạy Anh văn thiếu nhi

3. Chuyên ngành Biên phiên dịch

4. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịchD. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2015

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH:

1. Chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh

2. Chuyên ngành Giảng dạy Anh văn thiếu nhi

3. Chuyên ngành Biên phiên dịch

4. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

Phân bổ CTDT theo 3 Học kỳ cho Khóa 2009,2010,2011,2012 (Ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Ngành Tiếng Trung Quốc).xls

DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG/ THAY THẾ CHO KHÓA 2008 TRỞ VỀ TRƯỚC


E. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH KHÓA 2020: Chương trình đào tạo
II. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT KHÓA 2021: Chương trình đào tạo
III. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC KHÓA 2021: Chương trình đào tạo