Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương trình đào tạo

*Lưu ý: Hệ đại học chính quy bao gồm hệ 4 năm, hệ văn bằng 2 và liên thông hoàn chỉnh kiến thức


A. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2015

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH:

1. Chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh

2. Chuyên ngành Giảng dạy Anh văn thiếu nhi

3. Chuyên ngành Biên phiên dịch

4. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

Phân bổ CTDT theo 3 Học kỳ cho Khóa 2009,2010,2011,2012 (Ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Ngành Tiếng Trung Quốc).xls

DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG/ THAY THẾ CHO KHÓA 2008 TRỞ VỀ TRƯỚC


B. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ KHÓA 2016 ĐẾN KHÓA 2018

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

1. Chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh

2. Chuyên ngành Giảng dạy Anh văn thiếu nhi

3. Chuyên ngành Biên phiên dịch

4. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch


C. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ 2019 VỀ SAU:

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH: Bấm vào đây

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐCBấm vào đây

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬTBấm vào đây


D. HỆ ĐẠI HỌC CÁC KHÓA TRƯỚC 2015

I. NGÀNH TIẾNG ANH (Từ khóa 2009 đến khóa 2014)

a. Chuyên ngành Biên phiên dịch

b. Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

c. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

II. NGÀNH TIẾNG TRUNG

1. Khóa 2009

III. NGÀNH TIẾNG NHẬT:

1. Khóa 2009

E. HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI (Trước 2015)

1. Khóa 2009 


.


Số lượt truy cập
00654467