Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chương trình đào tạo

 A. HỆ ĐẠI HỌC KHÓA 2015

I. NGÀNH NGÔN NGỮ ANH:

1. Chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh

2. Chuyên ngành Giảng dạy Anh văn thiếu nhi

3. Chuyên ngành Biên phiên dịch

4. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

II. NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

III. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT:

1. Chuyên ngành Biên phiên dịch

Phân bổ CTDT theo 3 Học kỳ cho Khóa 2009,2010,2011,2012 (Ngành Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Ngành Tiếng Trung Quốc).xls

DANH MỤC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG/ THAY THẾ CHO KHÓA 2008 TRỞ VỀ TRƯỚC

B. HỆ ĐẠI HỌC CÁC KHÓA TRƯỚC 2015

I. NGÀNH TIẾNG ANH (K.2009 tới K.2014)

a. Chuyên ngành Biên phiên dịch

b. Chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

c. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

II. NGÀNH TIẾNG TRUNG

1. Khóa 2009

III. NGÀNH TIẾNG NHẬT:

1. Khóa 2009

C. HỆ CAO ĐẲNG TIẾNG ANH:

1. Khóa 2009

b. Chuyên ngành Giảng dạy Anh văn thiếu nhi

2. Khóa 2008
a. Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại
b. Chuyên ngành Giảng dạy Anh văn thiếu nhi

D. HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG HAI:

1. Khóa 2009 

E. HỆ ĐẠI HỌC (LIÊN THÔNG HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC): Kể từ khóa 2015 sẽ học theo chương trình đào tạo Hệ Chính quy

(Lưu ý: Sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh học Bằng thứ 2 và Liên thông (Cao đẳng lên Đại học) khóa 2015 sẽ học theo Chương trình đào tạo của Ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2015. Sinh viên dựa vào phiếu miễn giảm do Phòng QLĐT cấp để đăng ký học cho đúng và đầy đủ. Nếu có thắc mắc gì thêm về miễn giảm môn học, sinh viên liên hệ Phòng QLĐT (Phòng 107C).


.


Số lượt truy cập
00474258