Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đề cương môn học

Yêu cầu người xem phải đăng nhập bằng email của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (có đuôi @ou.edu.vn)

Trang tổng hợp các đề cương môn học: Bấm vào đây


Đề cương môn học Ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2021: Bấm vào đây

Đề cương môn học Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa 2021: Bấm vào đây

Đề cương môn học Ngành Ngôn ngữ Nhật khóa 2021: Bấm vào đây

Đề cương môn học Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc khóa 2021: Bấm vào đây

Đề cương môn học Ngành Ngôn ngữ Nhật chất lượng cao khóa 2021: Bấm vào đây

Đề cương môn học Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc chất lượng cao khóa 2021: Bấm vào đây

Đề cương môn học Ngành Ngôn ngữ Anh chất lượng cao khóa 2020: Bấm vào đây


Đề cương môn học Ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2019: Bấm vào đây

Đề cương môn học Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa 2019: Bấm vào đây


Đề cương môn học Ngành Ngôn ngữ Nhật khóa 2019: Bấm vào đây


Đề cương môn học Ngành Ngôn ngữ Anh khóa 2016 đến 2018: Bấm vào đây


Đề cương môn học Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc khóa 2016 đến 2018: Bấm vào đây


Đề cương môn học Ngành Ngôn ngữ Nhật khóa 2016 đến 2018: Bấm vào đây