Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tổ chức khoa
Ban Chủ Nhiệm

Họ và tên

 


Chức vụ

 


TS. Nguyễn Thúy Nga


Trưởng khoa

 
Hội Đồng Khoa Học và Đào Tạo Khoa:

STT

Họ và tên

Thành viên

Ngành

Ghi chú

1

TS. Nguyễn Thúy Nga

Chủ tịch HĐ

Ngôn ngữ Anh

Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Mở TP.HCM

2

TS. Lê Thị Thanh Thu 

Phó chủ tịch HĐ

Ngôn ngữ Anh

Trường ĐH Mở TP.HCM

3

TS. Lê Thị Thanh

Ủy viên

Ngôn ngữ Anh

Trường ĐH Mở TP.HCM

4

TS. Đặng Tấn Tín

Ủy viên

Ngôn ngữ Anh

Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

5

TS. Đoàn Huệ Dung

Ùy viên

Ngôn ngữ Anh

Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

6

TS. Lê Hoàng Dũng

Ủy viên

Ngôn ngữ Anh

Trưởng Khoa Ngữ văn Anh, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

7

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ

Ủy viên

Ngôn ngữ Anh

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Hoa Sen

8

TS. Nguyễn Thị Xuân Lan

Ủy viên

Ngôn ngữ Anh

Trưởng Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Mở TP.HCM

9

TS. Nguyễn Lý Uy Hân

Ủy viên

Ngôn ngữ Trung Quốc

Trưởng Bộ môn NNTQ, Trường ĐH Mở TP.HCM

10

TS. Hồ Minh Quang

Ủy viên

Ngôn ngữ Trung Quốc

Trưởng Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

11

PGD. TS. Nguyễn Đình Phức

Ủy viên

Ngôn ngữ Trung Quốc

Trửng Khoa Ngữ Văn TQ, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

12

TS. Nguyễn Phước Lộc

Ủy viên

Ngôn ngữ Trung Quốc

Phó Trưởng Khoa Tiếng Trung Quốc, Trường ĐH Sư phạm  TP.HCM

13

TS. Nguyễn Thị Ái Tiên

Ủy viên

Ngôn ngữ Nhật

Trường Đại học Mở TP.HCM

14

TS. Huỳnh Trong Hiền

Ủy viên

Ngôn ngữ Nhật

Trưởng Khoa Ngôn ngữ Nhật, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

15

ThS. Võ Văn Thành Thân

Ủy viên

Ngôn ngữ Nhật

Phó Trưởng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Phương, Trường ĐH Ngoại ngữ và Tin học TP.HCM

16

ThS. Ina Chisato

Ủy viên

Ngôn ngữ Nhật

Trường ĐH Mở TP.HCM

 17 ThS. Phạm Minh Tú   Ủy viên  Ngôn ngữ Nhật  Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ Nhật, Trường ĐH Mở TP.HCM
 18  TS. Trương Vỹ Quyền  Ủy viên thư ký  Ngôn ngữ Trung Quốc  Trường ĐH Mở TP.HCM