Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học Giảng viên
Tổng kết hoạt động NCKH của Giảng viên Khoa Ngoại ngữ

Khoa Ngoại ngữ đã có những tiến bộ đáng kể trong công tác nghiên cứu khoa học. Các đề tài được hoàn thành đúng theo tiến độ, có sự nối tiếp giữa các năm. Khoa đã có nhiều biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng và số lượng trong công tác nghiên cứu khoa học, đăng ký đề tài cấp trường, tham gia đề tài cấp Bộ, tổ chức các Hội thảo Khoa Học các cấp cho giảng viên và sinh viên. Các báo cáo viên là các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ, nên đội ngũ giảng viên Khoa được tiếp cận với các xu hướng mới trong giảng dạy và đào tạo ngôn ngữ. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng có bước tiến bộ và đạt được những thành tích đáng khích lệ.

1/ Danh mục cá đề tài nghiên cứu của Giảng viên Khoa Ngoại ngữ (Giai đoạn 2003-2012)

STT

Tên đề tài

Tác giả

Ghi chú

1

Mối tương quan tương quan giữa kết quả tuyển sinh và kết quả học tập bậc đại học của sinh viên ngành Anh văn, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Mở Bán công TP.HCM

TS Lê Thị Thanh

2004

2

Hình thành và phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên thông qua việc tổ chức giảng dạy bằng thảo luận, hướng dẫn tự học

TS Lê Thị Thanh,

CN Nguyễn Vũ Phương Thảo, CN Trần Thiên Sơn

2005

3

Các giá trị Văn hóa Việt Nam và việc giảng dạy Văn hóa & Văn học Anh - Mỹ trong chương trình cử nhân Tiếng Anh

TS Lê Thị Thanh,

 ThS Lê Quang Trực

2005

4

Khai thác triệt để môn Đọc hiểu

Ths. Lê Quang Trực

2006

5

Tìm hiểu mức độ đáp ứng nhu cầu người học và xã hội trong đào tạo cử nhân biên-phiên dịch tiếng Anh

TS Nguyễn Thanh Tùng,

CN Nguyễn Vũ Phương Thảo, ThS Lưu Văn Thắng

2009

6

Tìm hiểu mức độ đáp ứng nhu cầu người học và xã hội trong đào tạo cử nhân phương pháp giảng dạy tiếng Anh

ThS Nguyễn Thúy Nga,

CN Trần Thiên Sơn,

ThS Nguyễn Thị Hoài Minh, ThS Phan Thị Thu Nga

2009

7

Tính tự học của sinh viên trong học chế tín chỉ tại Khoa Ngoại ngữ

TS Nguyễn Thanh Tùng, ThS Lê Phương Thảo,

ThS Lưu Văn Thắng

2010

8

Đánh giá tài liệu học tập và hiệu quả sử dụng các tài liệu này trong CTĐT Tiếng Anh tại ĐH Mở

ThS Nguyễn Thị Hoài Minh, ThS Lê Phương Thảo,

CN Trần Thiên Sơn

2011

9

Khảo sát phương pháp giảng dạy Tiếng Anh của giáo viên tại một số trường THPT tại TP.HCM

ThS Phan Thị Thu Nga,

ThS Lê Phương Thảo

2012

10

Đầu vào sinh viên Khoa Ngoại ngữ 2011-2012: Thực trạng và nhu cầu định hướng học tập

ThS Nguyễn Thúy Nga,

ThS Lê Quang Trực

2012

11

Tìm hiểu về phương pháp dạy môn Viết tại Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Mở Tp.HCM

TS Phạm Vũ Phi Hổ,

ThS Lưu Văn Thắng

2012

12

Khảo sát đánh giá hiệu quả của tài liệu học tập môn nghe nói 3 trong chương trình đạo Tiếng Anh khoa Ngoại ngữ

ThS Nguyễn Thị Hoài Minh, ThS Ngô Duy Phúc

2012

13

Khảo sát thực trạng sinh viên tốt nghiệp hệ chính qui ngành tiếng Anh của các trường đại học tại TP.HCM và đề xuất nâng cao chất lượng đầu ra

TS Lê Thị Thanh Thu,

ThS Nguyễn Thúy Nga,

ThS Nguyễn Tri Quỳnh Nga

2012

 

2/ Danh mục các bài báo Khoa học của Giảng viên Khoa Ngoại ngữ (Giai đoạn 2003-2012)

STT

Tên đề tài

Tác giả

Ghi chú

1

Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ với tự học

TS. Lê Thị Thanh

Tập san khoa học trường (20040

2

Một số phương pháp đánh giá học lực của sinh viên tại một số trường đại học Hoa kỳ, Anh và Úc

TS. Lê Thị Thanh

Hội thảo khoa học trường (2005)

3

Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

ThS. Nguyễn Thúy Nga

Hội thảo khoa (2005)

4

Các hình thức tự học trong sinh viên

SV. Trần Cát Vân

2005

5

Nâng cao tính tự học của sinh viên qua việc đánh giá

CN. Võ Bá Huệ

2006

6

Những xu hướng chuyển dụng ngữ nghĩa của ngôn ngữ uyển chuyển trong tiếng TQ

ThS. Hồ Thị Trinh Anh

Tập san khoa học trường (2006)

7

5 ưu điểm của phương pháp thảo luận trong dạy - học

Trương Vỹ Quyền

Trần Mỹ Phương

Tập san khoa học trường (2006)

8

Sửa lỗi sai về tổ chức và phát triển ý trong môn viết của sinh viên

ThS. Lê Quang Trực

Hội thảo Khoa học Khoa 2009

9

Improving student's' commucative comptence in speaking class: Expectation and reality

ThS Nguyễn Thị Hoài Minh

Hội thảo Khoa học Khoa 2009

10

Một vài ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam trong việc dạy và học

ThS Lê Phương Thảo

Hội thảo Khoa học Khoa 2009

11

Đối chiếu sáu nguyên tắc dạy kỹ năng đọc của Jeremy Harmer và giáo trình luyện kỹ năng đọc Interactions I

ThS Phan Thị Thu Nga

Hội thảo Khoa học Khoa 2009

12

Phương pháp dạy và học: Truyền thống và đổi mới

TS. Tào Văn Ân

Hội thảo Khoa học Khoa 2009

13

Đổi mới phương pháp giảng dạy Tiếng Anh không chuyên tại Trường Đại học Mở TP.HCM

ThS Nguyễn Thúy Nga

Hội thảo Khoa học Khoa 2009

14

Some reflections on classroom discourse in Vietnam’s EFL classes

ThS Nguyễn Như Quỳnh

Hội thảo Khoa học Khoa 2009

15

Kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo hệ đào tạo từ xa- nhìn từ ngành ngoại ngữ

ThS Nguyễn Thy Nga

Hội thảo Quốc gia về Đào tạo từ xa – tháng 10/2009

16

Những vấn đề đào tạo từ xa chương trình cử nhân tiếng Anh tại trường đại học Mở TP.HCM

ThS Nguyễn Thị Hoài Minh

Hội thảo Quốc gia về Đào tạo từ xa – tháng 10/2009

17

Tìm hiểu việc đổi mới phương pháp giảng dạy Tiếng Anh thông qua việc quan sát các họat động lớp

ThS Nguyễn Thị Hoài Minh

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Mở số 2 năm 2010

18

Quan niệm “Quân tử” trong “Luận ngữ

CN Nguyễn Lý Uy Hân

Tạp chí Khoa học Trường ĐH Mở số 2 năm 2010

19

Xây dựng hiệu quả của hoạt động dự giờ

ThS Lê Phương Thảo

Tạp chí KH trường ĐH Mở TPHCM, số 3 (18) 2010

20

Vai trò của quản lý lớp học với việc phát huy tính năng động của lớp học ngoại ngữ

ThS Nguyễn Thị Hoài Minh

Tạp chí KH trường ĐH Mở TPHCM, số 1 (19) 2011

21

Phương pháp dạy học – Truyền thống và hiện đại

TS Tào Văn Ân

Tạp chí KH trường ĐH Mở TPHCM, 2010

22

Thực trạng sinh viên tốt nghiệp hệ chính qui ngành tiếng Anh của các trường đại học tại TP.HCM và đề xuất nâng cao chất lượng đầu ra

ThS Nguyễn Thúy Nga (đồng tác giả)

Tạp chí KH trường ĐH Mở TP.HCM, số 4 (22) 2011

23

Một số vấn đề trong đào tạo chuyên ngành Biên phiên dịch Tiếng Anh

ThS Nguyễn Thúy Nga (đồng tác giả)

Tạp chí KH trường ĐH Mở TP.HCM, số 5 (23) 2011

24

Tìm hiểu sự chuyển nghĩa của chữ “tam” trong ngữ cố định từ góc độ người Việt Nam thụ đắc Hán ngữ

TS Hồ Thị Trinh Anh

Tạp chí KH trường ĐH Mở TP.HCM, số 2 (26) 2012

25

Cải thiện chất lượng hoạt động ngoại khóa Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ

ThS Nguyễn Thị Hoài Minh

Tạp chí KH trường ĐH Mở TPHCM, số 5 (23) 2011

26

Student learning styles – an issue in the teaching and learning process

ThS Nguyễn Thúy Nga

Journal of science HCMC OU No3 (3) 2011

27

Adapting and developing English language teaching/learning materials

ThS Nguyễn Thị Hoài Minh

Journal of science HCMC OU No3 (3) 2011

28

Does Vietnamese English or Vietlish really exist in Vietnam?

ThS Lý Quốc Phú

Journal of science HCMC OU No3 (3) 2011

29

The effective of the blog-based peer response for L2 writing

TS Phạm Vũ Phi Hổ

Journal of science HCMC OU No3 (3) 2011

30

Khuynh hướng NCKH về áp dụng CNTT vào giảng dạy

TS Phạm Vũ Phi Hổ

Hội thảo Quốc tế tại Thái Lan

31

Using Literature Texts in Teaching Reading

Trần Thiên Sơn

Hội thảo Khoa 2012

 3/ Hội thảo Khoa học do Khoa Ngoại ngữ tổ chức (Giai đoạn 2003-2012)

STT

Tên hội thảo

Cấp thực hiện

Kết quả

Năm tổ chức

1

Hội thảo về việc dạy và học môn Nghe Nói

Khoa

 7 Tham luận

2005

2

Hội thảo về “Classroom Assessment”

Khoa

 10 Tham luận

2005

3

Hội thảo về “Repeated reading for increasing fluency and comprehension”

Khoa

 5 Tham luận

2006

3

Hội thảo về “Fresh ELS Techniques”

Khoa

 4 Tham luận

2006

4

Hội thảo về “Integration of Cooperative Learning in the Higher Education Classroom”

Khoa

 4 Tham luận

2006

5

Hội thảo về “Kinh nghiệm giảng dạy ngoại ngữ

Khoa

 12 Tham luận

2007

6

Hội thảo về “Trao đổi kinh nghiệm chấm bài môn Viết”

Khoa

6 Tham luận

2007

7

Hội thảo về “Giảng dạy kỹ năng nghe nói qua việc sử dụng hội thoại ghi âm sẵn”

Khoa

 5 Tham luận

2007

8

Hội thảo về “Dạy và học môn đọc hiểu”

Khoa

 10 Tham luận

2008

9

Hội thảo về “Phương pháp dạy từ vựng tiếng Anh”

Khoa

 6 Tham luận

2008

10

Hội thảo về “Phương pháp sửa lỗi bài viết cho sinh viên học tiếng Anh”

Khoa

 8 Tham luận

2008

11

Hội thảo về “Ứng dụng trò chơi, thảo luận nhóm và các hoạt động ngắn trong giảng dạy tiếng Anh”

Khoa

 4 Tham luận

2008

12

Hội thảo về “Thiết kế đánh giá học tập cho sinh viên”

Khoa

 5 Tham luận

2008

13

Chương trình giảng dạy và phương pháp đánh giá cho các lớp Tiếng Anh không chuyên

Khoa

6 Tham luận

2008

14

Đổi mới Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh

Khoa

8  Tham luận

2009

15

Chiến lược phát triển Khoa Ngoại ngữ 2010-2015

Khoa

Xây dựng định hướng phát triển Khoa

2010

16

Đánh giá tài liêu giảng dạy tiếng Anh khối không chuyên ngữ

Khoa

Đổi mới hệ thống giáo trình cho SV khối không chuyên ngữ

2010

17

Định hướng giảng dạy tiếng Anh khối không chuyên ngữ

Liên trường

Xây dựng định hướng đào tạo tiếng Anh khối không chuyên

2010

18

Hội thảo Khoa học Khoa “ Nâng cao tính tự học”

Khoa

9 tham luận

2010

19

Hội thảo khoa học Khoa “Nâng cao chất lượng đào tạo” 

Khoa

9 tham luận

2011

20

Hội thảo Khoa học Khoa “Sinh viên với Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng học tập”

Khoa

5 tham luận

2011

21

Hội thảo Khoa học Khoa “Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh”

Khoa

6 Tham luận

2011

22

Hội thảo “Creative Writing”

 

Quốc tế

20 học giả, chuyên gia quốc tế trình bày báo cáo chuyên môn

2012

23

Hội thảo Khoa học quốc tế “Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh”

Toàn thành,

 

4 tham luận

diễn giả GS Alan Maley, ĐH Leeds Metropolitan London và GS Yayakaran Mukudan, ĐH UPM Malaysia

 

2012

24

Hội thảo Khoa học ‘Áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy”

Toàn thành

5 Tham luận với các báo cáo viên đến từ các trường ĐH trong thành phố

2012

25

Hội thảo chuyên đề “Đánh giá tài liệu giảng dạy”

Khoa

 

Báo cáo viên: TS Bảo Đạt. Đại học Monash (Úc) 

2012

26

Hội thảo Khoa học “Sinh viên với Nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng học tập”,

Khoa

9 tham luận

2012