Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học Sinh viên
Kế hoạch "Sinh viên NCKH" của Khoa Ngoại ngữ

Nhằm hưởng ứng cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” cấp Trường năm học 2011–2012 (theo công văn số 109/KH-HT&QLKH), Khoa Ngoại Ngữ xây dựng kế hoạch triển khai nhằm tuyển chọn những đề tài xuất sắc tham gia cuộc thi cấp Trường như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1.

  • Giảng viên tập huấn Phương pháp Nghiên cứu khoa học (Lớp trướng gửi danh sách SV tham dự về cho Khoa khi đi họp vào ngày 13/10/2011)

8g30 ngày 16/10/2011

Phòng 313, 97 VVT, Q3, TPHCM

2.

  • Sinh viên/Nhóm sinh viên đăng kí đề tài NCKH về Khoa Ngoại Ngữ (đăng kí theo mẫu)

28/10/2011

3.

  • Sinh viên/Nhóm sinh viên bảo vệ đề cương của đề tài NCKH tại Hội đồng Khoa
  • Hội đồng Khoa nhận xét, góp ý xây dựng cho từng đề tài đã đăng kí

18/11/2011

4.

  • Hội đồng Khoa xem xét, phân loại, tổng hợp danh mục đề tài dự thi cấp Trường
  • Hội đồng Khoa phân công giáo viên hướng dẫn cho các đề tài được chọn
  • Lãnh đạo Khoa xem xét cấp kinh phí

30/11/2011

5.

  • Lãnh đạo Khoa gửi danh sách đăng kí đề tài NCKH của sinh viên Khoa về cho Phòng HT & QLKH

06/12/2011

            Thông tin liên lạc & đăng kí đề tài:

            Cô Nguyễn Thị Hoài Minh

Email: minh.nth@ou.edu.vn

Điện thoại: 0904.421292

Văn phòng Khoa NN