Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động ngoại khóa
Giải bóng đá mini khoa Tài chính - Ngân hàng FB Open Cup lần 3- 2012

Nhằm triển khai cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong sinh viên đang theo học tại khoa, Ban chấp hành Đoàn - Hội khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức giải bóng đá mini khoa Tài chính - Ngân hàng FB Open Cup lần 3 năm 2012 từ ngày 17/12 đến ngày 28/12/2012.

Xem chi tiết tin tại đây