Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Hoạt động ngoại khóa
Giao lưu văn hóa nghệ thuật với Nhà hát Tuổi trẻ VN thông qua vở kịch: Nhà có ba chị em
Thông báo Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật với Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam thông qua vở kịch: Nhà có ba chị em gái
Thời gian: 18h30 - 21h00 ngày 24/08/2015 (thứ 2)
Đại điểm: HT A (P.602) - 97 Võ Văn Tần, Q.3
Sinh viên tham gia đăng ký thông tin vào link sau:
http://goo.gl/forms/TZOf3ShDWn
Sinh viên tham dự được cộng 2 điểm rèn luyện.
Lớp trưởng các lớp thông báo chương trình về lớp và huy động tham gia.