Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hoạt động ngoại khóa
Hội diễn văn nghệ sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng lần 2 năm 2012.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa trong khoa, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng và làm phong phú thêm đời sống tinh thần, xây dựng cuộc sống vui tươi, lành mạnh trong nội bộ khoa và thông qua Hội diễn để chọn ra những hạt nhân tích cực, những tiết mục hay  tham gia Hội diễn văn nghệ trường lần XI năm 2013 và làm hạt nhân cho phong trào văn hóa văn nghệ của khoa, khoa Tài chính - Ngân hàng tổ chức Hội diễn văn nghệ sinh viên khoa dành cho tất cả sinh viên đang theo học tại khoa.

Khoa Tài chính - Ngân hàng rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn sinh viên.

Xem chi tiết tin tại đây