Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Hoạt động ngoại khóa
Chương trình "Nhân vật và sự kiện" - chủ đề " Tư duy và chia sẻ"

Nội dung chương trình " Nhân vật và sự kiện: chủ đề "Tư duy và chia sẻ" cụ thể như sau:

Thời gian: Từ 8h30, ngày 11/7/2015

Địa điểm: HT A (602), 97 Võ VănTần, P.6, Q.3

Chủ đề: Thư duy và chia sẻ.

Báo cáo viên: Bà Tôn Nữ Thị Ninh

Đối tượng tham gia: Sinh viên toàn trường (Sinh viên tham gia được cộng 2đ rèn luyện vào học kỳ 3/2014-2015)

Sinh viên viên tham gia vui lòng đăng ký các thông tin bên dưới:

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 7/7/2015.

Xin thông báo.