Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiện cứu khoa học sinh viên
Nhận kinh phí thực hiện NCKHSV (đợt 1)
Các nhóm trưởng đề tài được duyệt theo danh sách đính kèm liên hệ VP khoa (P.210) nhận kinh phí (đợt 1) về NCKHSV. Nhớ mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND .Các đề tài làm nhóm thì nhóm trưởng cung cấp thêm số CMND của các thành viên khác cho vp Khoa. thời gian nhận từ ngày 2/1/2104 đến hết 3/1/2014

Lưu ý:

Các sinh viên đọc kỹ kế hoạch để thực hiện đúng thời gian quy định. Cần liên lạc GV hướng dẫn để vạch rõ thời gian thực hiện và nộp báo cáo tiến độ cho VP Khoa(P.210) trước ngày 13/1/2014

Xem danh sách, các chủ đề tài kiểm tra lại tên đề tài, thành viên nhóm, nếu có sự thay đổi thành viên thì làm đơn gửi lại Khoa (P.210), còn tên đề tài thì thực hiện đúng như trong danh sách. (nếu có thắc mắc liên hệ VP Khoa. 08.39303611)


Kế hoạch cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường 2013-2014

Danh sách được duyệt

Các biểu mẫu NCKHSV