Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiện cứu khoa học sinh viên
chương trình tập huấn NCKHSV của các đề tài được duyệt thi cấp trường 2014-2015
Mục đích:

Nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện tốt cho sinh viên tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp khoa “Tôi có thể nghiên cứu khoa học” và hưởng ứng cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường năm 2014-2015, khoa Tài chính – Ngân hàng tổ chức chương trình tập huấn nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên (giai đoạn 2) với các nội dung như sau:

  • Cách thức thực hiện đề tài nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu nghiên cứu (Phương pháp định tính, phương pháp định lượng).
  • Giải đáp các thắc mắc về phương pháp và cách thức thực hiện.
Đối tượng: Các đề tài đươc duyệt thi cấp trường 2014-2015 (đính kèm danh sách)

Thời gian tập huấn:

Buổi 1: Sáng 8h ngày 18/10/2014 – Phòng.D21 - Mai Thị Lựu

Buổi 2: Chiều 13h30 ngày 21/10/2014

Buổi 3: Sáng 8h ngày 25/10/2014

Buổi 4: Chiều 13h30 ngày 28/10/2014

Buổi 5: Sáng 8h ngày 1/11/2014

Buổi 6: Chiều 13h30 ngày 4/11/2014

Giảng viên tập huấn: Thầy Vũ Hữu Thành

Địa điểm: Số 02 Mai Thị Lựu

Lưu ý:

  • Các nhóm đi học đầy đủ, buổi học đầu tiên mang theo laptop.
  • theo dõi kế hoạch thực hiện để hoàn tất đề tài đúng thời hạn, nhớ liên hệ giảng viên hướng dẫn.