Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Báo cáo chuyên đề môn Thực Tập Tốt Nghiệp
Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch báo cáo chuyên đề môn Thực tập Tốt Nghiệp khóa 2012 HK3/2015-2016, cụ thể như sau:

- Chuyên đề: Kỹ năng giao tiếp công trình

   Báo cáo viên: thầy Đỗ Hoàng Hải

      + Thời gian: Sáng (7h30 - 11h00), Thứ 2 (10/10/2016)

      + Địa điểm: Phòng NK.407, Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.GV

- Chuyên đề: An toàn lao động

   Báo cáo viên: thầy Đỗ Hoàng Hải

      + Thời gian: Chiều (13h30 - 17h00), Thứ 2 (10/10/2016)

      + Địa điểm: Phòng NK.407, Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.GV

- Chuyên đề: Tập huấn sử dụng phần mềm Excel để tính cốt thép và tính móng cho kỹ sư XD

   Báo cáo viên: thầy Nguyễn Trọng Nghĩa

      + Thời gian: Sáng (7h30 - 11h00) và chiều (13h30 - 17h00), Thứ 4 (12/10/2016)

      + Địa điểm: Phòng NK.407, Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.GV

Đối tượng bắt buộc: Tất cả sinh viên đăng ký môn THỰC TẬP TỐT NGHIỆP.