Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Danh sách Giải thưởng Loa Thành - năm 2015

Khoa Xây dựng và Điện thông báo Danh sách Giải thưởng Loa Thành - năm 2015, lần thứ 27:

Khoa Xây dựng và Điện xin chúc mừng giảng viên và sinh viên thực hiện ĐATN xuất sắc đạt Giải thường Loa Thành năm 2015:

Tên ĐTTN: Thiết kế kết cấu chung cư cao cấp kết hợp trung tâm thương mại 15 tầng Quận 2.

Sinh viên thực hiện: Lê Minh Thảo - sinh viên khóa 2010

Giảng viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Văn Hiếu.

Xếp giải: Giải Nhất