Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức
Thông báo kế hoạch báo cáo chuyên đề HK3/2015-2016
Khoa Xây dựng và Điện thông báo kế hoạch báo cáo chuyên đề HK3/2015-2016, cụ thể như sau:

- Chuyên đề: Báo cáo chuyên đề môn Bê tông 3

- Báo cáo viên: ThS.Lê Đình Quốc - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM

- Thời gian:

         + 13g00-17g00 - ngày 23/08/2016 (thứ Ba) - Lớp XD21+XD22

         + 13g00-17g00 - ngày 30/08/2016 (thứ Ba) - Lớp XD23+XD24

Địa điểm: Phòng NK.408, Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.GV

- Đối tượng bắt buộc: Tất cả sinh viên đăng ký môn Bê tông 3, có cộng điểm chuyên cần của môn học.