Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Công tác quyết toán thuế TNCN năm 2015
Tin tức; Tin nội bộ
Công tác quyết toán thuế TNCN năm 2015
Để chuẩn bị công tác quyết toán thuế TNCN năm 2015, Phòng TC-KT kính đề nghị Quý Thầy/Cô xác nhận lại chính xác danh sách Người phụ thuộc (Bảng Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh sẽ được Phòng TC-KT gửi tới Quý Thầy/Cô).

Sau khi nhận được Bảng Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh Quý Thầy/Cô xác nhận vào Bảng và gởi về Phòng TC-KT (liên hệ cô Nguyễn Thị Thanh Vân)

Nếu có sai sót hoặc có sự thay đổi người Phụ thuộc, đề nghị Quý Thầy/Cô lập danh sách (theo mẫu 16/DK-TNCN) gởi về phòng TC-KT để tập hợp và báo cáo với Cục thuế TP.HCM.

CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE