Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tân sinh viên cần biết
Thông tin Tân sinh viên khóa 2016 cần biết


1. Quy định - Quy chế sinh viên cần biết:

1. Quy chế Công tác sinh viên với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

2. Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện Đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

2.  Lịch sinh hoạt công dân khóa 2016: 

- Các Ngành (trừ ngành Công nghệ sinh học)

- Ngành Công nghệ sinh học

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:

- Phòng Công tác sinh viên - phòng 009 - 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM

- Điện thoại: 083.9302146 - 083.9300210 (số nội bộ: 200)

TIN VẮN