Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Tân sinh viên cần biết
Thông báo về việc Tân sinh viên khóa 2015 tham dự lễ khai giảng năm học 2015 - 2016

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc Tân sinh viên khóa 2015 tham dự lễ khai giảng năm học 2015 - 2016

Nhằm mục đích ghi nhận sự tham dự lễ khai giảng năm học 2015 – 2016; Phòng Công tác sinh viên thông báo sinh viên vui lòng cung cấp thông tin để xác nhận cụ thể:

  1. Thời gian địa điểm:

-      Thời gian: Từ ngày 22/10/2015 đến hết ngày 02/11/2015

-      Đường link ghi nhận tham dự lễ: http://goo.gl/forms/kQSoIMXGg7

2. Đối tượng: Tân sinh viên khóa 2015

3. Mỗi sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 sẽ được cộng 3 điểm rèn luyện (trường hợp sinh viên đăng ký nhưng không tham dự sẽ bị trừ 3 điểm rèn luyện)

Đề nghị toàn thể Tân sinh viên khóa 2015 quan tâm thực hiện.

Trân trọng.

TIN VẮN