Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Thông tin Tuyển sinh

 

TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 1.5+2 VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC FLINDERS (ÚC) NĂM 2018

Đây là chương trình liên kết đào tạo đại học, trong đó cho phép sinh viên chuyển đổi tín chỉ từ Trường ĐH Mở TPHCM sang ĐH Flinders. Nghĩa là, sinh viên học 1,5 năm đầu tại Trường ĐH Mở TPHCM, 2 năm sau sang Úc học và nhận bằng cấp của ĐH Flinders. Sinh viên trúng tuyển vào chương trình này sẽ có cơ hội học lấy bằng Cử nhân kinh doanh Bachelor of Business (Kinh doanh quốc tế- International Business); Cử nhân kinh doanh Bachelor of Business (Quản trị và Đổi mới- Innovation & Enterprise); Cử nhân thương mại Bachelor of Commerce (Tài chính- Finance) và Cử nhân thương mại Bachelor of Commerce (Kế toán- Accounting). Để được chuyển sang giai đoạn 2 học tại Flinders, sinh viên cần hoàn tất chương trình đại học 1,5 năm tại Trường ĐH Mở TPHCM, điểm tiếng Anh IELTS 6.0 (speaking & writing 6.0) và đáp ứng các tiêu chí về visa của Lãnh sự quán Úc.... Xem chi tiết