Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học; Thông báo
THÔNG BÁO BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH NH 2022-2023 VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ĐƠN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐỀ TÀI (NẾU CÓ)-(DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT)

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo hướng dẫn chi tiết về việc BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH NH 2022-2023 VÀ HƯỚNG DẪN LÀM ĐƠN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐỀ TÀI (NẾU CÓ)-(DÀNH RIÊNG CHO SINH VIÊN KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT) như sau:

1. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH NH 2022-2023:

Nhóm trưởng tất cả các nhóm hoàn thành link báo cáo tiến độ https://forms.gle/EixzMqzyriKbWJNV7 từ ngày ra thông báo đến HẾT NGÀY 17/02/2023.

Lưu ý: Dùng email trường cấp để truy cập link và hoàn thành link.

2. HƯỚNG DẪN LÀM ĐƠN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐỀ TÀI (NẾU CÓ):

Nhóm sinh viên nào có thay đổi đôi chút về tên đề tài, hoặc tên GVHD, hoặc bổ sung, bỏ bớt thành viên thực hiện đề tài thì:

Bước 1: Download mẫu điều chỉnh theo link bên dưới về và điền vào. 

https://docs.google.com/document/d/1QWYhudMeQOS8BqfjpisOQEdUkdPFwX8S/edit?usp=sharing&ouid=108353123414409735964&rtpof=true&sd=true

Bước 2: Upload lên link báo cáo tiến độ https://forms.gle/EixzMqzyriKbWJNV7

Bước 3: In đơn. Nộp file giấy về văn phòng Khoa Đào tạo đặc biệt cho chị Quỳnh Như trong giờ hành chính từ ngày ra thông báo đến hết 14 giờ ngày 17/2/2023. Lưu ý: File giấy phải có chữ ký sống, mực ký màu xanh của GVHD và nhóm trưởng.

Đề nghị tất cả các nhóm sinh viên làm đề tài ĐỌC KỸ, THỰC HIỆN ĐÚNG THEO HƯỚNG DẪN, THỰC HIỆN ĐÚNG THỜI HẠN TRONG THÔNG BÁO. Tránh tình trạng trễ hạn vì bất cứ lý do gì.

Trân trọng thông báo.