Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo
Thông báo V/v tham gia tập huấn NCKH năm học 2023-2024
Thông báo V/v tham gia tập huấn NCKH dành cho các nhóm đề tài NCKH Khoa Đào tạo đặc biệt đang thực hiện trong NH 2023-2024:

Theo như Kế hoạch mà Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học đã thông báo (xem lại tại đây
http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/qesff.aspx) thì Ngày nộp báo cáo hoàn thành NCKH NH 2023-2024 là từ 4/3/2024-17/3/2024.
Do đó, Khoa Đào tạo đặc biệt tổ chức tập huấn NCKH chủ đề "Hướng dẫn viết báo cáo hoàn thành NCKH" được chia theo ngành học của sinh viên chất lượng cao.
Đã có lịch dành cho sinh viên một số ngành, và lịch sẽ được cập nhật liên tục trên link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JXKyoua04XPz0geDzXzGMXy3WbG-6avJ/edit?pli=1#gid=624759517

Đề nghị các nhóm trưởng thông báo tin cho thành viên để sắp xếp thời gian tham gia đúng buổi. Thứ 6, Thứ 7, CN tuần này đều có tập huấn.
Các bạn tham gia để biết cách hoàn thành bài báo cáo NCKH. Khi tham gia tập huấn online, các bạn điểm danh để cộng điểm rèn luyện bằng cách:
Sinh viên điểm danh bằng cách: Chụp màn hình đang trong lúc tập huấn, Sau đó hoàn thành link
https://forms.gle/umsACXaqNYRK8Amw8
Trân trọng.