Skip Ribbon Commands
Skip to main content
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2022THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN KẾT QUỐC TẾ 2022
 <<Chi tiết>>

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết với Đại học Flinders (Úc): <<Chi tiết>> 

Thông báo tuyển sinh chương trình liên kết với Đại học Bond (Úc): <<Chi tiết>>

Giới thiệu về Đại học Flinders và Đại học Bond: <<Chi tiết>>


THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO (KHÓA 2022-2026)
 <<Chi tiết>>

THAM KHẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH CHẤT LƯỢNG CAO: <<Chi tiết>>

Liên hệ: Khoa Đào tạo đặc biệt, Trường Đại học Mở Thành phố  Hồ Chí Minh, phòng 007 (tầng trệt), 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại 028-3930 9918 hay 0382109000 (hotline) 

Email: sas@ou.edu.vn

Website: 
http://lienketquocte.ou.edu.vn/ 

Fanpage: Tuyển sinh Chất lượng cao – Khoa Đào tạo đặc biệt – ĐH Mở Tp. HCM. 

Sinh viên có thể tham khảo về trường Flinders trên trang web: Trang chủ - Flinders University


 

Hình./. Lễ khai giảng chương trình liên kết quốc tế Flinders Khóa 1 Năm 2018