Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
ĐĂNG KÝ THAM QUAN DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Buổi Tham quan doanh nghiệp sẽ diễn ra vào tháng 7/2023 (Sinh viên đăng ký ngày cụ thể trong link Google form đính kèm) - Dự kiến tổ chức 9h30 sáng ngày 11/7 và 13/7/2023 - Địa điểm Tòa nhà TNR, 192 Đ. Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
Buổi chia sẻ sẽ chia sẻ về thị trường Chứng Khoán, giới thiệu về SSI, những kiến thức cơ bản về tài chính , cơ hội đầu tư, cơ hội nghề nghiệp, cơ hội thực tập và làm việc tại SSI, tham quan trụ sở văn phòng của công ty chứng khoán SSI, môi trường làm việc tại công ty SSI nói riêng và các công ty chứng khoán nói chung,...
*Lưu ý: khi tham quan sinh viên ăn mặc lịch sự, tác phong nghiêm túc, tham dự đúng giờ*
Hoạt động được cộng điểm rèn luyện cho HK3 NH 2022-2023
Sinh viên kiểm tra và đăng ký tham quan tại đây ĐĂNG KÍ KIẾN TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI (google.com)