Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học
​THÔNG BÁO LỊCH TẬP HUẤN NCKH DÀNH CHO SINH VIÊN CHẤT LƯỢNG CAO NH 2023-2024

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo:

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực hiện bài NCKH NH 2023-2024, Khoa Đào tạo đặc biệt tổ chức tập huấn cho sinh viên chất lượng cao để sinh viên được bổ trợ kỹ năng làm nghiên cứu khoa học.
Các chủ đề tập huấn bao gồm:
1. Chủ đề 1: Hướng dẫn viết thuyết minh đề cương NCKH
2. Chủ đề 2: Phương pháp NCKH 
3. Chủ đề 3: Hướng dẫn sử dụng phần mềm NCKH 
4. Chủ đề 4: Hướng dẫn viết báo cáo hoàn thành NCKH


Sinh viên theo dõi lịch tập huấn theo link 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XTaLsUPctzZ2kF8oQUmyUKU4mM9JFru5/edit?usp=sharing&ouid=108353123414409735964&rtpof=true&sd=true

 

Khi tham gia tập huấn NCKH, sinh viên được cộng 5 điểm rèn luyện vào điều 1. Mỗi buổi tham gia tập huấn, Sinh viên điểm danh bằng cách hoàn thành link https://forms.gle/zJaM4jb2fwFnTHKk9


Khoa Đào tạo đặc biệt sẽ thường xuyên cập nhật lịch tập huấn theo link trên. Sinh viên đọc kỹ lịch tập huấn và sắp xếp tham gia để được bổ trợ kỹ năng thực hiện bài NCKH.

 

Sinh viên xem lại kế hoạch NCKH NH 2023-2024, theo link: http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/qesff.aspx
Trân trọng.