Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Học vụ
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NH 2022-2023 DỰ KIẾN

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo thời khóa biểu DỰ KIẾN của học kỳ 3 năm học 2022-2023, cụ thể

 Một số lưu ý trước khi xem TKB (sinh viên vui lòng đọc kỹ các lưu ý):

-                 TKB có thể thay đổi, sinh viên vui lòng cập nhật TKB chính xác tại thời khóa biểu cá nhân tại tienichsv.ou.edu.vn.

-  -         Sinh viên đăng ký kỳ thi tiếng Anh đầu ra (B2, C1, BEC) tại hệ thống đăng ký trực tuyến. Đợt thi tháng 07/2023. Khuyến khích sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 đăng ký để chuẩn bị cho tốt nghiệp.

-                Sinh viên khóa 2018 trở về trước đăng ký học lại/ cải thiện điểm các môn Tiếng Anh không chuyên của khóa 2019 trở đi, lưu ý hướng dẫn đăng ký này:  http://quanlydaotao.ou.edu.vn/danh-muc-mon-hoc-tuong-duong-cac-mon-ngoai-ngu-khong-chuyen-ap-dung-tu-khoa-2018-tro-ve-truoc

 -        Danh mục môn học tương đương giữa chương trình đào tạo khóa 2019 trở về trước với khóa 2020 trở về sau: http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/dtdbno10406-7213.aspx

-          Hướng dẫn đăng ký môn họchttps://drive.google.com/file/d/1uq6_9Ti6eQuBeN-mZ9IL4Auo9pDDY4Lo/view?usp=sharing   (Các bạn sinh viên vui lòng xem kỹ và nếu có thắc mắc để quá trình đăng ký môn học vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo (email quanlydaotao@ou.edu.vn)).

CHI TIẾT THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 NH 2022-2023 DỰ KIẾN

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GZN6eEjkIdjDRLNI1sOh0scdH13G3LWK-Zo1uuWEjdw/edit?usp=sharing

KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT