Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học; Thông báo
THÔNG BÁO V/V NỘP BÁO CÁO TỔNG KẾT NCKH TRỰC TUYẾN (KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT)

Chào các bạn sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệt đang thực hiện đề tài NCKH NH 2022-2023,

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức hoạt động Sinh viên NCKH NH 2022-2023 đã thông báo trước đó,

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo đến tất cả sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH Khoa Đào tạo đặc biệt NH 2022-2023 thông tin như sau:

-          Thời gian nộp bài báo cáo tổng kết NCKH: Từ ngày 20/3/2023 đến hết ngày 31/3/2023

-          Hình thức nộp bài: Upload file tổng kết lên Hệ thống nộp bài trực tuyến sẽ được mở vào ngày 20/03/2023 

-          Lưu ý nhắc lại trong file báo cáo tổng kết:

·        Ngôn ngữ sử dụng là Tiếng Việt.

·        Tên đề tài: Phải có cả tên Tiếng Việt, và kèm theo tên Tiếng Anh bên dưới.

·        Trong file cần có chữ ký của GVHD và chủ nhiệm đề tài.

·        Các đề tài có điều chỉnh thông tin đề tài (bao gồm Điều chỉnh tên đề tài, Hoặc/ Và điều chỉnh thành viên tham gia đề tài, Hoặc/ Và điều chỉnh tên GVHD) VÀ ĐÃ NỘP đơn điều chỉnh- file giấy với đầy đủ chữ ký của GVHD và chủ nhiệm đề tài về Khoa ĐTĐB theo như hướng dẫn trước đó, thì trong file báo cáo tổng kết cập nhật các thông tin điều chỉnh như trong đơn điều chỉnh đã thể hiện.

Trên đây là thông báo về việc Nộp báo cáo tổng kết NCKH để tất cả các nhóm sinh viên chuẩn bị thực hiện. Đề nghị tất cả các nhóm khẩn trương thực hiện đề tài để kịp tiến độ đã ra thông báo. Tránh tình trạng xin gia hạn nộp bài báo cáo và sẽ không được giải quyết.

 

Khoa Đào tạo đặc biệt tổng hợp lại một số thông tin đã gửi đến các bạn. Các bạn xem lại các thông tin để nắm rõ các quy định, kế hoạch tổ chức để chủ động và nghiêm túc thực hiện.

1.     Sinh viên xem lại  Kế hoạch tổ chức cuộc thi NCKH NH 2022-2023: http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/5te4t.aspx

2.     Sinh viên xem lại Quyết định về viêc phê duyệt danh mục cho sinh viên thực hiện đề tài tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2022-2023: http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/hdth.aspx

3.     Các biểu mẫu liên quan đến NCKH (mẫu điều chỉnh thông tin đề tài, mẫu báo cáo tiến độ thực hiện, mẫu báo cáo hoàn thành đề tài...): sinh viên tìm và tham khảo trong website của Phòng Hợp tác và quản lý khoa học. https://website.hcmcou.org/trang/nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-5fb7699b2f4d933d534b6920

Chi tiết theo link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rShu3VrwMHPr_5H-Kl2Ty1jBwEnoYoK2

4.     Các thắc mắc liên quan đến NCKH dành cho sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệt, sinh viên gửi email về cho cô Quỳnh Như (nhu.nlq@ou.edu.vn)

Trân trọng thông báo.