Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học; Thông báo
Quyết định về viêc phê duyệt danh mục cho sinh viên thực hiện đề tài tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2022-2023

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo:

1.       Quyết định 2638/QĐ-ĐHM ngày 10/10/2022 về viêc phê duyệt danh mục cho sinh viên thực hiện đề tài tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2022-2023, cụ thể mời quý thầy, cô xem tại đây:  https://website.hcmcou.org/bai-viet/tb-quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-de-tai-sv-nckh-nh-2022-2023-63467d8af978d60a07978df6

2.       Dựa vào danh sách các đề tài được phê duyệt, các nhóm sinh viên hoàn thành link đăng ký GVHD TRƯỚC 15H NGÀY 14/10/2022 https://forms.gle/qLfNZvJYGwoJZMVN8

. Khoa Đào tạo đặc biệt sẽ liên hệ giảng viên để giảng viên xác nhận v/v chấp thuận hay không làm GVHD của đề tài mà sinh viên đề xuất.
Sau đó, nhà trường sẽ hoàn tất thủ tục phân công và ra quyết định về việc GVHD hướng dẫn đề tài NCKH và thông báo cho các nhóm sinh viên. Dự kiến thời gain ra thông báo này vào đầu tháng 11/2022.

Sinh viên đọc kỹ thông báo và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.