Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học
Thông báo nộp đề cương SVNCKH cấp Trường 2023-2024
Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học trân trọng thông báo về việc nộp đề cương SVNCKH cấp Trường năm học 2023-2024 như sau:
1. Hệ thống nộp đề tài: https://htqlkh.hcmcou.org/hoso/detaisvdk/login
2. Thời hạn nộp đề cương: Từ ngày 01/06/2023 đến ngày 15/06/2023.
3. Chủ nhiệm đề tài lưu ý đọc kỹ phần Hướng dẫn trên hệ thống để lựa chọn đúng chuyên ngành.
Lưu ý: Sinh viên truy cập bằng trình duyệt Microsoft Edge. Mọi thắc mắc hoặc thông tin liên quan, vui lòng liên hệ qua email: bao.lq@ou.edu.vn
Trân trọng./.