Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nghiên cứu khoa học; Thông báo
Thông báo Danh sách Giảng viên hướng dẫn đề tài NCKH NH 2022-2023 (DANH SÁCH CHÍNH THỨC).

Khoa Đào tạo đặc biệt Thông báo Danh sách Giảng viên hướng dẫn đề tài NCKH NH 2022-2023 (DANH SÁCH CHÍNH THỨC).

SINH VIÊN DÙNG EMAIL TRƯỜNG CẤP ĐỂ TRUY CẬP VÀO LINK VÀ XEM DANH SÁCH: https://drive.google.com/file/d/1-fc6ZA8tb_KL5eElWSxZ77cFb07UsGkM/view?usp=share_link

Sinh viên chủ động liên hệ và làm việc với GVHD để thực hiện đề tài NCKH NH 2022-2023.

Sinh viên cần lưu ý một số thông tin như sau:

-         Thời gian nộp báo cáo hoàn thành: Từ 20/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023.

-         Thời gian báo cáo tiến độ thực hiện đề tài: Từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 17/02/2023 

-         Thời gian nộp mẫu điều chỉnh thông tin đề tài nghiên cứu theo mẫu (nếu có): Từ ngày 13/02/2023 đến hết ngày 17/02/2023

-         Các biểu mẫu liên quan đến NCKH (mẫu điều chỉnh thông tin đề tài, mẫu báo cáo tiến độ thực hiện, mẫu báo cáo hoàn thành đề tài...): sinh viên tìm và tham khảo trong website của Phòng Hợp tác và quản lý khoa học. https://website.hcmcou.org/trang/nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-5fb7699b2f4d933d534b6920

Chi tiết theo link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rShu3VrwMHPr_5H-Kl2Ty1jBwEnoYoK2

-         Các thắc mắc liên quan đến NCKH dành cho sinh viên Khoa Đào tạo đặc biệt, sinh viên gửi email về cho cô Quỳnh Như (nhu.nlq@ou.edu.vn)

 

Khoa Đào tạo đặc biệt tổng hợp lại một số thông tin đã gửi đến các bạn. Các bạn xem lại các thông tin để nắm rõ các quy định, kế hoạch tổ chức, lịch tập huấn để chủ động và nghiêm túc thực hiện.

1. Sinh viên xem lại  Kế hoạch tổ chức cuộc thi NCKH NH 2022-2023: http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/5te4t.aspx
2. Sinh viên xem lại Quyết định về viêc phê duyệt danh mục cho sinh viên thực hiện đề tài tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Trường năm học 2022-2023http://v1.ou.edu.vn/dacbiet/Pages/hdth.aspx
3. Sinh viên xem lại LỊCH TẬP HUẤN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2022-2023:https://docs.google.com/spreadsheets/d/16GXUe-9HncAImSIzUvfcXfyo_TUyfGxxQ99M06-qhHc/edit?usp=sharing

Thông báo trên đây, Khoa Đào tạo đặc biệt cũng gửi đến email của chủ nhiệm các đề tài.

Trân trọng.