Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 1/08/2017, 6 sinh viên năm thứ tư thuộc khoa Công Nghệ Sinh Học, Trường Đại Học Mở Tp.HCM nhận được học bổng sinh viên trao đổi đã lên đường sang Đại Học Kasetsart, Thái Lan tham dự chương trình sinh viên trao đổi trong 5 tháng từ 1/08/2017 đến 31/12/2017. Chương trình sinh viên trao đổi đã tạo ra cơ hội học tập, nghiên cứu, trải nghiệm văn hoá, và giao lưu sinh viên quốc tế tại Thái Lan giữa các trường Đại Học Mở Tp.HCM, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM, Đại Học Kasetsart, Thái Lan, và Đại Học Nông Nghiệp Bogor, Indonesia. Thông tin chi tiết xem file đính kèm
Nhằm thực hiện mục tiêu và giá trị cốt lõi của nhà trường trong việc gắn kết thực tiễn và phục vụ cộng đồng, chuyển giao kỹ thuật ứng dụng, 
Trung tâm Nghiên cứu phát triển cùng với Đoàn trường, Đoàn Khoa CNSH 
thực hiện chương trình “Nước sạch nông thôn” tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, đây cũng là đề án Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019. Bản tin chi tiết xem file đính kèm.

Mùa hè xanh là một trong những hoạt động hè vô cùng ý nghĩa của sinh viên tình nguyện bởi nó không đơn thuần chỉ là một chuyến đi xa, mà nó còn là một trong chuỗi các hoạt động mang ý nghĩa xã hội lớn lao và tính nhân văn cộng đồng sâu sắc. Năm nay, khoa Công Nghệ Sinh Học được phân công thành hai đội hình chính là đội hình cơ sở học tập Bình Dương và đội hình chuyên Xã hội học tập. Tin về hoạt động mùa hè xanh tình nguyện của khoa Công nghệ Sinh học xem file đính kèm.  

Thông Báo chiêu sinh lớp ôn thi Đại học bằng thứ 2 và Liên thông CĐ-ĐH Chính quy 2017 - Đợt 1. Mọi thông tin tham khảo qua wedsite: http://ou.edu.vn/tuyen_sinh/thong-bao-chieu-sinh-lop-on-thi-dai-hoc-bang-thu-2-va-lien-thong-cd-dh-chinh-quy-2017-dot-1/
Thông Báo chiêu sinh lớp ôn thi Đại học bằng thứ 2 và Liên thông CĐ-ĐH Chính quy 2017 – Đợt1. Mọi thông tin tham khảo tại wedsite: www.tuyensinh.ou.edu.vn

Đoàn Khoa Công nghệ sinh học kết hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển (TTNCPT) đã tổ chức chuỗi Hội thảo “Bio-Khởi nghiệp”: mọi thông tin buổi hội thảo xem chi tiết đính kèm.


Ban Chấp Hành Đoàn khoa Công nghệ sinh học cùng BCH các Chi Đoàn đã thực hiện loạt chương trình “Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm” với chủ đề “Sức sống chi đoàn”. Chương trình đã góp phần phát huy sức trẻ và trí tuệ của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, đồng thời góp phần phát triển địa phương, đơn vị. Chương trình tập trung thể hiện tính năng động, sáng tạo và sức trẻ đầy nhiệt huyết trong Đoàn viên thanh niên. Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

Phòng Công tác sinh viên thông báo thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH SMC SUMMIT. Mọi chi tiết sinh viên vui lòng thamkhảo website: www.ou.edu.vn/ctcthssv/Pages/Thong-tin-tuyen-dung-cua-Cong-ty-TNHH-SMC-SUMMIT.aspx

Thông báo về việc xét, cấp Học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất do bão và lũ lụt tại một số tỉnh miền Trung năm 2016.

Sinh viên vui lòng tham khảo thông tin tại địa chỉ: 

http://www.ou.edu.vn/ctcthssv/Pages/Ve-viec-xet-cap-Hoc-bong-ho-tro-kho-khan-dot-xuat-do-bao-va-lu-lut-tai-mot-so-tinh-mien-Trung-nam-2016.aspx