Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Hội đồng khoa học

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

STT

Họ và Tên

Đơn Vị công tác

Chức danh

1

TS. Bùi thị Mỹ Hồng

Phó Trưởng  khoa Công nghệ Sinh học Trường Đại Học Mở Tp.HCM

Chủ Tịch HĐ

2

TS. Lê Thị Kính

Công ty Giống cây trồng miền nam

Phó Chủ Tịch HĐ

3

TS. Đỗ Việt Hà

Phó Ban quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao Củ chi, Tp.HCM

Ủy viên

4

PGS.TS. Lê Huyền Ái Thúy

Phó Trưởng khoa Công nghệ Sinh học Trường Đại học Mở Tp.HCM

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Văn Hòa

Viện trưởng Viện cây ăn quả miền nam

Ủy viên

6

TS. Phan Thế Đồng

Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM

Ủy viên

7

GS.TS. Nguyễn Kim Phi Phụng

Trường Đại học KHTNTP.HCM

Ủy viên

8

PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp

Trường Đại học KHTN.TP HCM

Ủy viên

9

PGS.TS.Trần Cát Đông

Trường ĐHY-Dược Tp.HCM

Ủy viên

10

TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM

Ủy viên

11

PGS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng

Sở khoa học Công nghệ TP.HCM

Ủy viên

12

ThS. Nguyễn Quang Luận

Giám đốc công ty TNHH Việt Hóa

Ủy viên

13

TS. Võ Thái Dân

Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM

Ủy viên

14

ThS. Vũ Thụy Quang

Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học Trường Đại Học Mở Tp.HCM

Ủy viên

15

ThS. Như Xuân Thiện Chân

Giảng viên Khoa Công Nghệ Sinh Học, Trường Đại học Mở Tp. HCM

Ủy viên  thư ký

 

 

Số lượt truy cập
00155774