Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch sử hình thành và phát triển

Được thành lập từ tháng 6 năm 1991, đầu tiên được đặt tên là “ Ban Kỹ thuật sinh học”. Năm 1993, Trường có quyết định đổi tên thành “Khoa Công nghệ sinh học”  là Trường đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo ngành Công nghệ sinh học.

Công nghệ sinh học (CNSH) là một trong 4 hướng công nghệ và sản xuất được nhà nước xếp hàng ưu tiên lâu dài, mục tiêu của việc phát triển và ứng dụng CNSH ở Việt Nam là xây dựng công nghiệp sinh học trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao, sản xuất được các sản phẩm chủ lực, thiết yếu và đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân (Nghị quyết của Chính phủ số 18/ CP ngày 11/03/94:" Phát triển CNSH ở Việt Nam đến năm 2010, Ngày 22/1/2008, Thủ tướng Chính phủ  đã ban hành Quyết định số 14/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng CNSH ở Việt Nam đến năm 2020").

Khoa CNSH Trường Đại học Mở TP.HCM có chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các lĩnh vực CNSH và ứng dụng nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Khoa có truyền thống đào tạo Cử nhân CNSH có khả năng nghiên cứu, sản xuất ứng dụng và thích ứng nhanh với thị trường lao động, đã đào tạo nhiều thế hệ cán bộ trình độ đại học về CNSH cho TP. HCM và các tỉnh phía Nam.

Các cựu sinh viên của Khoa đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng, có vị trí cao trong các công ty, xí nghiệp tư nhân cũng như nhà nước, các viện nghiên cứu, các ban ngành, sở khoa học công nghệ của các tỉnh thành và Thành Phố Hồ Chí Minh. Nhiều em đã tạo dựng được doanh nghiệp riêng, đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương của đất nước.

Bên cạnh chức năng đào tạo, giảng dạy,  Khoa đã triển khai sản xuất ứng dụng một số sản phẩm ngay từ những năm 1991.

Trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Khoa luôn cải tiến chương trình đào tạo nhằm đáp ứng kịp yêu cầu của xã hội. Trong những năm sắp đến, Khoa sẽ phát triển đào tạo sau đại học và mở rộng quan hệ quốc tế.

Số lượt truy cập
00155779