Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sơ đồ tổ chức

 

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÓ QUYẾT ĐỊNH

CHÍNH THỨC THÀNH LẬP

4 TỔ BỘ MÔN CÁC CHUYÊN NGÀNH

 

Ngày 31/07/2017 vừa qua, thầy Tống Hào Kiệt - Phó phòng TCNS đã thay mặt Ban Giám Hiệu trường Đại Học Mở TPHCM chính thức trao quyết định thành lập 4 Tổ Bộ Môn cho Khoa Công Nghệ Sinh Học, bao gồm:

1. Tổ bộ môn CNSH Thực Phẩm

2. Tổ bộ môn CNSH Môi Trường

3. Tổ bộ môn CNSH Y Dược

4. Tổ bộ môn CNSH Nông Nghiệp

Theo đó, phòng TCNS cũng bổ nhiệm 4 Tiến Sĩ - Giảng Viên phụ trách, có vai trò Tổ trưởng các Tổ bộ môn vừa thành lập:

1. TS Đặng Thanh Dũng - tổ trưởng Tổ bộ môn CNSH Thực Phẩm

2. TS Trần Thái Hà - tổ trưởng Tổ bộ môn CNSH Môi Trường

3. TS Lê Thị Trúc Linh - tổ trưởng Tổ bộ môn CNSH Y Dược

4. TS Nguyễn Ngọc Bảo Châu - tổ trưởng Tổ bộ môn CNSH Nông Nghiệp.

 

Các giảng viên thuộc tổ bộ môn Công nghệ Sinh học Nông Nghiệp

 

Các giảng viên thuộc tổ bộ môn CNSH Y Dược

 

Các giảng viên thuộc tổ bộ môn CNSH Môi trường.

Số lượt truy cập
00155776