Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lịch thi học kỳ 3 năm học 2015-2016 – Hệ đại học chính quy – Khoa Đào tạo đặc biệt
Tin tức; Lịch thi
Lịch thi học kỳ 3 năm học 2015-2016 – Hệ đại học chính quy – Khoa Đào tạo đặc biệt
Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2015-2016 - Hệ đại học chính quy - Khoa Đào tạo đặc biệt

Xem chi tiết


Lưu ý:

Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo trước ngày 19/08/2016.


CÁC TÀI NGUYÊN
Untitled 1
Thông tin nội bộ
LIÊN KẾT WEBSITE