Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Thể dục thể thao
Thông báo về tình hình đăng ký tham gia thi đấu các môn Bơi lội, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua, Cờ tướng – Hội thao Truyền thống Sinh viên lần XVI Năm học 2013 - 2014

Phòng Công tác sinh viên thông về tình hình đăng ký tham gia thi đấu các môn Bơi lội, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua, Cờ tướng – Hội thao Truyền thống Sinh viên lần XVI Năm học 2013 - 2014 như sau:

 

BIÊN BẢN HỌP

Về tình hình đăng ký tham gia thi đấu

Các môn Bơi lội, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua, Cờ tướng –

Hội thao Truyền thống Sinh viên lần XVI Năm học 2013 - 2014

             Cuộc họp bắt đầu lúc: 14h00 ngày 23/07/2014 tại phòng 217.

 

Thành phần:

-         Cô Tạ Thị Lan Anh                 Trưởng phòng CTSV                     Phó trưởng BTC

-         Ông Hồ Thanh Sơn                  Phó Trưởng phòng CTSV             Thành viên BTC

-         Ông Nguyễn Thành Hóa                                                         CV Khoa CTĐB                 Thành viên BTC

-         Ông Huỳnh Khương Huy       CV Khoa CNSH                             Thành viên BTC

-         Ông Đỗ Đại Dương                  CV Khoa CNTT                             Thành viên BTC

-         Bà Nguyễn Thủy Quyên                                                         CV Khoa KT-KT               Thành viên BTC

-         Bà Hồ Thanh Trúc                   CV Khoa KT&L                             Thành viên BTC

-         Bà Đoàn Hồ Đan Tâm             CV Khoa NN                                  Thành viên BTC

-         Ông Lê Phan Anh Vũ              CV Khoa QTKD                            Thành viên BTC

-         Ông Nguyễn Vĩnh Hoàng       CV Khoa TC-NH                           Thành viên BTC

-         Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc     CV Khoa XHH-CTXH-ĐNA        Thành viên BTC

-         Ông Nguyễn Khắc Quân                                                        CV Khoa XD&Đ                Thành viên BTC

-         Bà Huỳnh Phượng Hy             CV P.CTSV                                     Thành viên BTC

 

NỘI DUNG CUỘC HỌP

 

I.Tình hình đăng ký tham gia thi đấu các môn Bơi lội, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua, Cờ tướng:

Theo Thông báo số 4 về việc tổ chức thi đấu các môn Bơi lội, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua, Cờ tướng Hội thao truyền thống Sinh viên lần XVI năm học 2013-2014 phát hành ngày 23/05/2014, hạn chót đăng ký tham gia các môn là ngày 18/07/2014. Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy, số lượng sinh viên các khoa đăng ký tham gia các nội dung của các môn Bơi lội, Bóng bàn, Cờ vua, Cờ tướng là rất ít, cụ thể như sau:

Khoa

Bơi lội

Cờ vua

Cờ tướng

Bóng bàn

Cầu lông

ĐTĐB

2

2

3

4

10

CNSH

0

3

2

4

8

CNTT

3

6

5

0

8

KT&L

2

2

5

3

11

KTKT

5

5

3

0

10

QTKD

13

1

3

1

8

NN

8

9

11

6

14

TCNH

12

7

12

9

14

XD&Đ

14

11

11

3

12

XHH-CTXH-ĐNA

7

5

6

7

9

Tổng cộng

66

51

61

37

104

Tỷ lệ SV đăng ký trên tổng số SV hiện nay

0.52%

0.4%

0.48%

0.29%

0.82%

 

        Vì vậy trước khi bốc thăm thi đấu, Ban tổ chức tiến hành họp phân tích, đánh giá tình hình sinh viên đăng ký tham gia các môn thi đấu trong học kỳ III năm học 2013-2014.

 

II.Nhận xét và góp ý của các thành viên Ban tổ chức Hội thao lần XVI:

-         Vì số lượng sinh viên đăng ký tham gia thi đấu quá ít nên chất lượng thi đấu cũng như tính hiệu quả, sự lan tỏa trong phong trào sinh viên sẽ không cao, cần cân nhắc về việc có nên tổ chức những môn có số lượng sinh viên đăng ký tham gia ít hay không.

-         Rút kinh nghiệm từ những  kỳ Hội thao trước đây, các môn Bóng bàn, Cờ vua, Cờ tướng sinh viên đăng ký tham gia nhưng thực tế khi tổ chức giải rất nhiều sinh viên không đến tham gia thi đấu nên rất lãng phí trong công tác tổ chức các môn thi đấu trên

-         Nên tổ chức một hình thức mới như tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề kết hợp thi đấu giao lưu với các Kiện tướng khách mời thay cho việc tổ chức Giải.

-         Môn Cờ tướng có thể tổ chức thi đấu giao lưu với đội cờ tướng CBVC của nhà trường để đa dạng phong phú thêm các loại hình thi đấu.

Vì môn Bóng bàn số lượng sinh viên đăng ký tham gia cá nội dung rất ít nên đề nghị không tổ chức môn Bóng bàn.

 

III.Kết luận:

            Các thành viên Ban tổ chức Hội thao lần XVI thống nhất một số ý kiến như sau:

Môn Cầu lông: Vẫn tổ chức bình thường và tổ chức bốc thăm thi đấu theo danh sách đăng ký của các Khoa.

1.   Môn Bơi lội:

-         Gia hạn đăng ký tham gia đến hết ngày 25/07/2014.

-         Phối hợp với Bộ môn GDTC&ANQP thuộc Ban Cơ bản đang giảng dạy môn Bơi lội trong phần Giáo dục thể chất 2 tại Câu lạc bộ bơi lội của Cung văn hóa Lao động để tổ chức thi đấu nhằm thu hút đông đảo sinh viên tham gia thi đấu và cổ vũ.

2.   Môn Bóng bàn, Cờ Vua, Cờ Tướng: Vì số lượng đăng ký ít nên đề nghị không tổ chức thi đấu trong học kỳ III NH13-14.

Sau khi khảo sát nếu thấy nhiều sinh viên có nhu cầu, dự kiến sẽ tổ chức các môn Bóng bàn, Cờ vua, Cờ tướng vào học kỳ I NH 2014-2015 để thu hút số lượng sinh viên tham gia nhiều hơn, đặc biệt là Tân sinh viên.

3.   Phòng CTSV phối hợp khoa XHH-CTXH-ĐNA và  khoa Ngoại ngữ xây dựng nội dung chương trình tổ chức một buổi nói chuyện chuyên đề kết hợp giao lưu thi đấu với các Kiện tướng cờ vua và đội cờ tướng CBVC của nhà trường thay cho việc tổ chức Giải Cờ vua, Cờ tướng.

 

Cuộc họp kết thúc lúc 16h00 cùng ngày.

TIN VẮN