Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Văn hóa, văn nghệ
Kết quả hội diễn văn nghệ Học sinh, Sinh viên lần X năm 2011
Phòng Công tác chính trị và Học sinh, Sinh viên thông báo kết quả hội diễn văn nghệ Học sinh, Sinh viên lần X năm 2011 như sau:

    1. THỂ LOẠI TỨCA - TỐP CA :

TT

TIẾT MỤC

ĐƠN VỊ

THÀNH TÍCH

01

Rạng rỡ Việt Nam

K. ĐNÁ học

Giải Nhất

02

Việt Nam đất nước tuyệt vời

K. Kế toán – KT

Giải Nhì

03

Bức họa đồng quê

K. Kế toán – KT

Giải Ba

04

Lý cây đa

K. XD & Điện

Khuyến khích

    2. THỂ LOẠI SONG CA – TAM CA:

TT

TIẾT MỤC

ĐƠN VỊ

THÀNH TÍCH

01

Tình ca Tây Bắc

K. Ngoại Ngữ

Giải Nhất

02

Quê hương , tình yêu  tuổi trẻ

K. Kế toán – KT

Giải Nhì

03

Chú cuội chơi trăng

K. Kế toán – KT

Giải Ba

04

Cứ ngủ say

K. ĐNÁ học

Khuyến khích

05

Mùa hoa Bác Hồ

K. Quản trị KD

Khuyến khích

 

    3. THỂ LOẠI MÚA:

TT

TIẾT MỤC

ĐƠN VỊ

THÀNH TÍCH

01

Bão lũ

K. Ngoại Ngữ

Giải Nhất

02

Lũy tre làng

K. Quản trị KD

Giải Nhì

03

Việt Hoa yêu thương

K. ĐNÁ học

Giải Ba

04

Những đứa con của đất nước

Ban Trung cấpCN

Khuyến khích

05

Hồn Việt

K. Kế toán – KT

Khuyến khích

06

Việt Nam gấm hoa

K. Công nghệ SH

Khuyến khích

07

Niềm tin chiến thắng

Cơ sở 5 Ninh Hòa                 

Khuyến khích

08

Hot chick

CT Đào tạo ĐB

Khuyến khích

09

Đối kháng

K. Công nghệ TT

Khuyến khích

10

Thời trang “Hành trình xanh”

Cơ sở 5 Ninh Hòa                 

Khuyến khích

11

Xin đừng quên nhau

K. XD & Điện

Khuyến khích

12

Nam Bộ kháng chiến

K. XHH& CTXH

Khuyến khích

13

Sức sống

K. Kinh tế & Luật

Khuyến khích

 

    4. THỂ LOẠI ĐƠN CA:

TT

TIẾT MỤC

ĐƠN VỊ

THÀNH TÍCH

01

Ngày gió và cánh diều

CT Đào tạo ĐB

Giải Nhất

02

Mái đình làng biển

K. Ngoại Ngữ

Giải Nhì

03

Một thoáng quê hương

K. Kế toán – KT

Giải Ba

04

Bài ca tình yêu

K. ĐNÁ học

Khuyến khích

05

Mười nhớ

K. XD & Điện

Khuyến khích

 

    5. THỂ LOẠI ĐỘC TẤU:

TT

TIẾT MỤC

ĐƠN VỊ

THÀNH TÍCH

01

Hòa tấu ghi ta

K. Ngoại Ngữ

Phong trào

    6. GIẢI TOÀN ĐOÀN:

TT

ĐƠN VỊ

THÀNH TÍCH

01

K. Kế toán – Kiểm toán

Giải Nhất

02

K. Ngoại Ngữ

Giải Nhì

03

K. Quản trị Kinh doanh

Giải Nhì

04

K. Đông Nam Á học

Giải Ba

05

K. Xây dựng & Điện

Giải Ba

06

K. Công nghệ Thông tin

Khuyến khích

07

Chương trình Đào tạo đặc biệt

Khuyến khích

08

K. Kinh tế & Luật

Khuyến khích

09

K. Xã hội học & Công tác xã hội

Khuyến khích

10

Ban Trung cấp Chuyên nghiệp

Khuyến khích

11

K. Công nghệ Sinh học

Phong trào

TIN VẮN