Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy chế - Quy định; Thông báo - Văn bản; Thông báo; Tân sinh viên cần biết
Quy định xét, cấp học bổng Sinh viên khóa 2015 bậc Đại học hệ chính quy Trường Đại học Mở TP.HCM

Phòng Công tác sinh viên thông báo quy định xét, cấp học bổng Sinh viên khóa 2015 bậc Đại học hệ chính quy Trường Đại học Mở TP.HCM.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

TIN VẮN