Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Quy chế - Quy định; Thông báo; Thông báo - Văn bản
Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với Sinh viên khóa 2014 trở về trước bậc Đại học hệ chính quy Trường Đại học Mở TP.HCM

Phòng Công tác sinh viên thông báo quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với Sinh viên khóa 2014 trở về trước bậc Đại học hệ chính quy Trường Đại học Mở TP.HCM.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

TIN VẮN