Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báo; Khác
Thông báo danh sách sinh viên bị trừ điểm rèn luyện năm học 2012 - 2013 (Lý do không đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú)
Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên thông báo danh sách sinh viên bị trừ điểm rèn luyện năm học 2012 - 2013 (Lý do không đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú) như sau:

THÔNG BÁO

V/v Danh sách sinh viên trừ điểm rèn luyện năm học 2012 – 2013

(Lý do không đăng ký thông tin sinh viên ngoại trú)

 

Căn cứ QĐ số 795/QĐ-ĐHM ngày 23/9/2011 “v/v Ban hành Quy chế công tác Học sinh  - Sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở TP.HCM” và tình hình thực hiện việc đăng ký ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy bậc Cao đẳng, Đại học;

Nay phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên thông báo “Danh sách sinh viên không đăng ký ngoại trú HK1, năm học 2012 – 2013” (Tính từ HK3 – NH 2011 – 2012 và HK1 – NH 2012 – 2013) (Danh sách đính kèm);

Căn cứ theo mục 2, điều 11, chương 5 của Quy chế công tác Học sinh  - Sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở TP.HCM” những sinh viên có tên trong “Danh sách sinh viên không đăng ký ngoại trú HK1, năm học 2012 – 2013” sẽ bị trừ 5 điểm trong đợt Đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2012 – 2013 (áp dụng cho Sinh viên bậc Cao đẳng – Đại học khóa 2008 (khoa Xây dựng và Điện), từ khóa 2009 bậc Đại học, Khóa 2010 trở về sau bậc Cao đẳng.

Mọi thắc mắc yêu cầu sinh viên vui lòng liên hệ Khoa, Chương trình đào tạo đặc biệt, Phòng CTCT&HSSV.

Đề nghị các sinh viên quan tâm thực hiện.

TIN VẮN